0%

Specjalista sprzedaży oferty pracy

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji

Międzynarodowa spółka działająca w segmencie nieruchomości komercyjnych poszukuje Project Managera. Dana osoba będzie odpowiedzialna za koordynację projektów inwestycyjnych w Polsce centralnej. Idealny/a kandydat/ ka ma doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi – komercyjnymi, biurowymi, przemysłowymi na wszystkich etapach – od przygotowania po realizację, zna język angielski i dobrze się czuje w dużych firmach o rozbudowanych działach.

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Udział w zarządzaniu projektem od początku procesu inwestycyjnego po uzyskanie Pozwolenia na Budowę;
 • Zarządzanie procesem administracyjnym w tym uzyskiwanie odpowiednich zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń (współpraca z zespołem, projektantami i doradcami zewnętrznymi) niezbędnych do realizacji projektu;
 • Precyzyjne określanie zadań oraz egzekwowanie od biur projektowych oraz innych kontrahentów terminów oraz kosztów prac przygotowawczych;
 • Aktywny udział w przygotowaniu procesu inwestycyjnego – kontakt z urzędami, gestorami mediów, itp.;
 • Współpraca z Biurem Architektonicznym na etapie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego;
 • Codzienna współpraca ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w inwestycję.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe – kierunki techniczne (inżynierskie realizacyjne lub projektowe, geodezyjne, itp.) lub techniczno-ekonomiczne, bądź prawne;
 • Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów mieszkaniowych;
 • Posługiwanie się narzędziami zarządzania projektami będzie zaletą (MS Project);
 • Umiejętność tworzenia i monitoringu budżetów i harmonogramów przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych z uwzględnieniem ryzyk projektu;
 • Samodzielność i zaangażowanie;
 • Silne umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Atrakcyjne wygrodzenie;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Realną możliwość rozwoju.

Tagi powiązane:

Wpisz słowo i naciśnij Enter aby wyszukać.